Analytická studie připravenosti plánovaného franchisového konceptu

Cílem je analyzovat současné podnikatelské aktivity se zaměřením na budoucí franchisový  systém a reálně zhodnotit možnosti a podmínky pro implementaci franchisingu na stávající nebo plánovaný podnikatelský záměr.

Hlavním výstupem a výsledkem této počáteční etapy naší spolupráce bude kritické posouzení současného stavu, návrh dalšího postupu pro přípravu a zavedení franchisového  způsobu  podnikání  budoucího franchisora.

Tuto počáteční analýzu považujeme za velmi důležitou a potřebnou pro přípravu a  rozvoj Vašich budoucích franchisových  aktivit, jakož i pro naši poradenskou činnost, aby mohl být projekt implementace franchisingu „ušit na míru“ Vašim potřebám a budoucím cílům.

Cílem počáteční fáze a analytické studie je dále poznání společnosti, její organizace a vnitřních procesů a analýza podnikatelských aktivit se zaměřením na zvažované zavedení franchisového systému, dále pak kritické zhodnocení možností, účelnosti a podmínek pro implementaci franchisingu jako alternativy budoucího rozvoje a podnikatelských aktivit společnosti. Závěry (výstupy) analyzují připravenost společnosti včetně managementu na tuto budoucí metodu a formu podnikání. Vyhodnocení získaných informací bude provedeno na základě mnoholetých praktických zkušeností společnosti AVEX systems a Ing. A. Tulpy s budováním a řízením franchisových sítí a na základě tzv. systémového testu, který se v zahraničí označuje i jako System Check.

Analytická studie obsahuje rovněž informace pro další rozhodnutí, zda pokračovat v dalším vývoji franchisového systému nebo ne a pokud ano, tak jakým způsobem, s jakými plánovanými náklady a v jakých etapách. To vše jako doporučení poradce pro Vaše finální rozhodnutí.

 

Podívejte se na další služby, které Vám nabízíme.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde