TOP systems

IDdesign

Specifikace: 

IDdesign je součásti vedoucí dánské sítě prodejen nábytku a bytových doplňků IDdesign Group a jako jediná ze tří značek této sítě nabízí franchisový koncept. V současné době má kromě Dánska už 20 franchisových partnerů na Středním Východě a v Jižní a Východní Evropě. Prodejny IDdesign nabízí vysoce kvalitní nábytek se skandinávským charakterem v rychle rostoucím středním cenovém segmentu. Sortiment je rozdělen pro lepší inspiraci do čtyř stylových skupin, které umožňují uspokojit každého zákazníka ať již má představy romantické, minimalistické nebo moderní. Toto uspořádání prodejen zcela jednoznačně diferencuje koncept IDdesign od konkurence. Spolupráce s předními dánskými i mezinárodními designery zaručuje neustálou inovaci v nabízeném sortimentu. Prodejny jsou umístěny buď jako samostatné, tzv. kamenné prodejny, na místech s vysokou frekvencí zákazníků nebo jsou integrovány v nákupních centrech.

Franchisor hledá na českém a slovenském trhu master-franchisového nebo franchisové partnery.

Více informací o konceptu, sortimentu, kvalitě, designu a cenových relacích lze najít na internetových stránkách: www.iddesign.com.

Zástupcem franchisora IDdesign na českém a slovenském trhu je společnost AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa, ales.tulpa@avexsystems.eu, www.avexsystems.eu.

Tento franchisový koncept bude detailně představen na Master franchisové konferenci v Praze dne 15.11.2017. Více informací najdete na webu: www.masterkonference.cz.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde