Franchisové poradenství

Specializujeme se na poradenství pro zájemce o franchising a podporu vývoje, zdokonalování a realizaci franchisových systémů:

 • rady pro zájemce pro franchisové podníkání
 • strategie při tvorbě franchisového systému
 • systémový check
 • koncept pro regeneraci systému
 • franchisový balík
 • franchisové smlouvy
 • franchisové příručky - zdokumentované know-how franchisového systému
 • vybudování franchisové sítě a systémové centrály
 • vyhledávání managementu
 • výběr a zprostředkování franchisových partnerů
 • podpora zahraničních franchisových systémů při vstupu na trh
 • podpora domácích franchisových systémů při zahraniční expanzi

 

AVEX Systems Vám nabízí tyto druhy spolupráce:

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde