Naše nabídka

Významné ocenění pro AVEX systems

Společnost AVEX systems získala významné ocenění              
České asociace franchisingu Za podporu a rozvoj franchisingu v České republice!

Tutu cenu uděluje ČAF za mimořádnou podporu a rozvoj franchisingu subjektům, které se významně zaslouží o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost. Za rok 2016 ji získala společnost AVEX systems za akci pod názvem Master franchisová konference. Koncept této konference vytvořil jednatel této společnosti a mezinárodní franchisový poradce Ing. Aleš Tulpa.

AVEX systems organizuje Master franchisovou konferenci ((http://www.master-konference.cz/ již od roku 2012. Celkem se konferencí až dosud zúčastnilo cca. 600 zájemců o franchising a nákup master-franchisové nebo franchisových licencí. Představeno bylo cca. 75 nových franchisových konceptů, které se zajímají o vstup na český a slovenský trh.

„Rád bych poděkoval za ocenění, velmi si toho vážíme. Konferenci pořádáme 5 let. Je to výsledek týmové práce. Těší mě, že za těch 5 let stále roste zájem zahraničních konceptů vstoupit na český a slovenský trh a zároveň rostoucí počet tuzemských zájemců o franchisové podnikání.  Zvu vás tímto i na další ročník konference, který proběhne letos dne 15.11.2017 v Praze.“ uvedl přítomným zástupcům medií a franchisových systémů Ing. Aleš Tulpa, autor konceptu konference  a  jeden z hlavních pořadatelů této akce ze společnosti AVEX systems.

Společnost AVEX systems nabízí zejména následující služby a rady pro franchisové podnikání:

1.  Pro zájemce o franchising z České a Slovenské republiky vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy, zejména v zahraničí.

2.  Pro zahraniční  franchisory hledá vhodné kandidáty pro master-franchisu v České a Slovenské republice nebo franchisanty se zájmem o individuální franchisové licence

3. AVEX systems dále nabízí poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání, zejména vývoj nebo optimalizaci franchisových konceptů.

Know-how a znalosti společnosti AVEX systems (www.avexsystems.cz/) jsou získány více než 25-letými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a činností Ing. Aleše Tulpy ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností. Pracoval například jako generální ředitel společností OBI Česká republika, Polsko a Maďarsko nebo QUELLE ČR.  Od roku 2001 je AVEX systems členem ČAF a v letech 2001-2005 působil Ing. Tulpa  i jako její prezident.

Ing. Tulpa byl za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání vybrán jako osobnost roku 2016 a zapsán do ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 2016 (http://www.avexsystems.cz/uvedeni-v-oxford-encyklopedia-2016). AVEX systems je členem mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců pod názvem Franchise Pool International (FPI: www.franchisepool.org), kde zastupuje Českou a Slovenskou republiku.

Více informací najdete na: www.avexsystems.eu, www.master-konference.cz nebo kontaktujte:ales.tulpa@avexsystems.eu.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde