Naše filosofie

Naší podnikatelskou filosofií je předávat know-how získané 20-letými zkušenostmi úspěšných manažerů v mezinárodně činných renomovaných společnostech v oblasti franchisového podnikání a franchisového poradenství ku prospěchu všech, kteří zvažují samostatně podnikat v oblasti franchisingu.

Těmto zájemcům nabízíme zejména úspěšné zahraniční franchisové systémy se zajímavou rentabilitou vloženého kapitálu, které jim umožní snížit rizika podnikání při zachování jejich samostatnosti. 

Dále nabízíme zahraničním franchisovým sítím kvalifikovanou podporu při vstupu na český a slovenský trh, cílené vyhledávání zájemců o jejich koncept, výběr a přípravu vhodných kandidátů, jakož i veškeré poradenské služby při etablování jejich systému na místním trhu.

Naším cílem je pomoci vytvořit rovnocenný vztah, který přináší výhody pro obě strany – franchisora i franchisanta a poskytnout oběma partnerům komplexní poradenské služby v tomto procesu.

Mezinárodní aktivity a neustálé vzdělávání a zdokonalování naší práce je zárukou toho, že nabízíme ve všech oblastech činnosti vysokou kvalitu, kompetenci a rozsáhlé know-how. Franchising s AVEX Systems je zárukou kvality.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde