Tým

Ing. Aleš Tulpa – jednatel a majitel společnosti AVEX systems

Je absolventem VŠE Praha, fakulta obchodní. V letech 1985 – 2001 žil a pracoval v Německu. Know-how a znalosti jsou získány více než 20-letými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností. Ing. Aleš Tulpa pracoval jako generální ředitel několika velkých nadnárodních společností, jako například OBI Česká republika, Polsko, Maďarsko, QUELLE ČR nebo ve společnosti Lasselsberger Rakousko - ČR, aj.  Od roku 2001 je členem ČAF – České asociace franchisingu. V letech 2001-2005 působil i jako její prezident, v dalších letech pak jako člen nebo předseda Dozorčí rady ČAF. Ve spolupráci s německým koncernem BayWa, Mnichov, vyvinul Ing. Aleš Tulpa vlastní franchisový systém AVEX BAUMARKT – koncept menších hobbymarketů pro středně velká města v ČR a na Slovensku, který byl prodán na významnou společnost v ČR, která tento koncept dále na českém trhu pod jiným názvem úspěšně realizuje.

Ing. Tulpa je členem mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců v Evropě Franchise Pool International – FPI (www.franchisepool.org) a kooperačním partnerem mezinárodní poradenské firmy SYNCON – International Franchise Consultants, Rakousko.

Dále vyvinul koncept a byl i odborným poradcem společnosti Veletrhy BRNO při přípravě a realizaci mezinárodního franchisového veletrhu FRANCHISE Meeting Point, největší akce v oblasti franchisového podnikání v ČR a na Slovensku, která se konala již 7x v uplynulých letech.

Dále organizuje každoročně master franchisové konference pro zájemce o nákup master-franchisových nebo franchisových licencí, které jsou součástí tzv. Road Show Europe. V rámci této mimořádně zajímavé akce se představují franchisové systémy v jednom týdnu v několika metropolích Evropy, kromě Prahy například i v Paříži, Barceloně, Düsseldorfu, Kodani, Miláně a jiných městech. Více informací ke konferenci v roce 2014 lze najít na: www.master-konference.cz.

Ing. Aleš Tulpa publikoval řadu odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na mnoha evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským aj. Dále pak v minulosti působil a působí jako franchisový poradce pro mezinárodní franchisové systémy při vývoji nebo optimalizaci jejich franchisových konceptů nebo při vyhledávání master-franchisových a franchisových partnerů.

 

Ing. Alena Tulpová

Jednatel společnosti, konzultant pro oblast marketingu a ekonomického rozvoje. Má bohaté zkušenosti z působení ve vlastní společnosti AVEX GmbH, která působí na německém trhu od r. 1991 v oblasti obchodních, poradenských a zprostředkovatelských služeb.

 

 

... a další spolupracovníci a kooperující partneři

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde