Franchisant

Franchisant je příjemce/nabyvatel franchisové licence, která jej opravňuje podnikat vlastním jménem, na vlastní účet, na určitém území. Franchisant přináší kapitál pro vybudování a provoz svého franchisového podniku, zůstává samostatným podnikatelem, je aktivně zapojen do operativního řízení svého podniku a platí franchisové poplatky.

Franchisant je nejdůležitějším faktorem úspěchu každého franchisového systému.

Vyhledávání, volba, analýza a schvalování je zdlouhavý a finančně nákladný proces, který vyžaduje mít kvalitní a profesionální koncepci a jasný profil budoucího franchisového partnera ze strany franchisora.    

Každý pozdější problém nebo dokonce ukončení spolupráce je nákladná a nepříjemná záležitost, která většinou poškozuje image každého franchisového systému.       

Profil franchisanta a/nebo master-franchisanta je zpracován na základě specifických požadavků každého franchisového systému.

Výhody franchisového podnikání pro franchisanta:

  • získává vytvořený, praxí ověřený a vyzkoušený podnikatelský koncept „na klíč“
  • franchisant zůstává právně a ekonomicky samostatným podnikatelem
  • podnikatelská rizika jsou v rámci franchisového řetězce nižší, pozice na trhu v důsledku ověřeného franchisového konceptu bezpečnější a silnější, což přináší rychleji plánovaný hospodářský výsledek a zisky
  • franchisant podniká pod silnou značkou, využívá výhod velké, většinou nadnárodní franchisové společnosti v oblasti nákupní politiky, marketingových aktivit, merchandisingu, logistiky, IT,  apod.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde