Služby pro franchisory

Pro zahraniční franchisové systémy expandující do České a Slovenské republiky formou franchisy nebo master-franchisy nabízíme:

 • aktivní vyhledávání a oslovení potenciálních zájemců
 • odborné posouzení a výběr nejvhodnějších kandidátů
 • přípravu kandidátů na první jednání
 • přípravu kandidátů na uzavření franchisové smlouvy
 • podporu při vybudování systémové centrály a sítě franchisantů
 • podporu při zdokonalování nebo vytváření franchisových konceptů
 • implementaci franchisové dokumentace
 • vyhledávání a školení managementu
 • workshop na téma Franchising v České a Slovenské republice

 

Pro tuzemské franchisové systémy nabízíme vývoj, zdokonalení a realizaci konceptu:

 • analýza připravenosti podnikatelského záměru a stávajícího stavu
 • vypracování franchisového konceptu a jeho dokumentace
 • návrh strategie expanze, zejména příprava a realizace pilotního projektu
 • koncept franchisové centrály – struktura, služby, úkoly, …
 • vypracování nebo zlepšení franchisových příruček/manuálů, grafického design-manuálu, franchisového balíku, business plánu, controlling aj.
 • koncept franchisové smlouvy a dalších smluvních náležitostí
 • koncept školení a vzdělávání pro franchisanty i vlastní pracovníky
 • pomoc při budování franchisové sítě – řízení, hledání franchisantů, vypracování systémové prezentace a dalších marketingových nástrojů
 • postupné zdokonalování know-how a franchisového systému

 

Pro zájemce o expanzi na zahraniční trhy nabízíme:

 • posouzení úrovně přípravy systému na expanzi – systémová analýza/system Cheb
 • zpracování podkladů pro nabídku systému dle mezinárodních požadavků
 • aktivní vyhledání vhodných zájemců o master-franchisu na zahraničním trhu
 • prostřednictvím lokálních partnerů FPI a SYNCON jsme zastoupeni na 26 trzích Evropy a světa

 

Prohlédněte si katalog franchis, kde si můžete vybrat tu pravou franchisu pro start Vašeho podnikání. Využít také můžete našeho průvodce výběrem franchis.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde