Naše nabídka

Tcollege – švýcarská kvalita vzdělávání a doučování dětí přichází i do České republiky a na Slovensko.

Tcollege - franchisový systém – specialista v oblasti doučování cílové skupiny dětí v základních školách, přichází na český trh po 15 letech pozitivních zkušeností a úspěšného rozvoje ve Švýcarsku. Osvědčený vzdělávací koncept se švýcarskou kvalitou, založený v roce 1999, nabízí doučování v malých skupinách 2 – 5 žáků nebo individuální studijní program šitý přímo na míru s vlastním lektorem.                                                                                                         .

Tcollege provozuje nyní 50 škol ve Švýcarsku a v plánu je expanze do celé Evropy, jakož i do dalších zemí, jako např. Spojené arabské emiráty.

Cílem doučování je především pomoci dětem vylepšit školní výsledky, kompenzovat nedostatky školní výuky, zdokonalit potřebné znalosti a v neposlední řadě snížit jejich stresovou zátěž. Současně jim má pomoci získat zpět vlastní sebedůvěru a chuť podílet se na školní výuce a vzdělávání.

Špatný prospěch není často správným hodnocením dětí a nevypovídá o jejich reálných schopnostech a možnostech. Problémy ve škole často působí nevhodný pedagog, špatná komunikace či ostych před spolužáky. Proto klade koncept TCollege velký důraz na rozbor příčin neúspěchu dítěte v úzké spolupráci s rodiči.  Jeho cílem je najít nejefektivnější řešení pro každého žáka podle jeho schopností, stupně jeho vyspělosti, motivace, mentálních a jiných možností.

Výuka probíhá ve vlastních prostorách společnosti Tcollege a je zajištěna pečlivě vybranými a vyškolenými lektory s vysokou kvalifikací. Používané a praxí ověřené učební metody a materiály odpovídají nejnovějším poznatkům ve vývoji vzdělávání. Učební lekce pro děti a studenty v délce 45 minut jsou velmi profesionálně a kvalifikovaně připraveny.

Je statisticky dokázáno, že stále více dětí využívá možnosti doučování v průběhu své školní docházky. Část žáků využívá této odborné pomoci pouze krátkodobě, někteří potřebují odbornou podporu dlouhodobě. Očekávané výsledky se dostavují poměrně brzy a mají dlouhodobější charakter.

V České republice probíhá doučování ve většině případů na individuální bázi nabídky a poptávky. Systémové řešení, které nabízí TCollege, na trhu chybí a určitě bude v této oblasti vzdělávání pozitivním přínosem a zajímavou podnikatelskou možností.

TCollege hledá master-franchisového partnera pro Českou a Slovenskou republiku s odpovídajícím profilem a praktickými zkušenostmi z oboru vzdělávání dětí nebo dospělých.

Franchisový koncept Tcollege hledá na českém trhu master-franchisového partnera nebo franchisanty   s odpovídajícím profilem a praktickými zkušenostmi z oboru vzdělávání dětí nebo dospělých.

Pro více informací kontaktujte exkluzivního zástupce systému pro český a slovenský trh společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.eu. Více informací najdete i na: www.avexsytems.eu - Katalog franchis nebo na www.tcollege.org.

 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde